Příběh odpíračů – Nazaréni, Tolstojovci a Svědkové Jehovovi

 

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910)


Ruský spisovatel a myslitel Lev Nikolajevič Tolstoj žil svérázným životem knížete, jenž se dlouhodobě pokoušel fungovat jako chudý sedlák. Toužil sám sebe vykořenit ze zaběhnutých společenských schémat, byť mnohdy spíše teoreticky a leckdy nešikovně. Kritizoval život soudobých ruských církví a díky svému postavení se stal karatelem nepřehlédnutelným.

Car považoval knížete Tolstého za revolucionáře. Pravoslavnou církví byl Tolstoj označen jako kacíř. V západním světě byl za svého života naopak považován za jednu z nejvlivnějších morálních autorit konce 19. a začátku 20. století. Jeho knihy ovlivnily na přelomu 19. a 20. století mnoho senzitivních jedinců, kteří vystupovali z tradičních církví a hledali pravou církev.


KAREL ČAPEK A SVĚDOMÍ


cover knihy

Obsah a ukázky z knihy „Vojáku Vladimíre...“ Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby najdete na webových stránkách nakladatelství NZB.cz

objednávkový formulář
Nazaréni / Fröhlichiáni


Učení uherských nazarénů je jednou z odnoží švýcarské náboženské společnosti zvané novokřtěnci, respektive mennonité. U zrodu hnutí, jehož přívrženci byli později známí jako nazaréni nebo též fröhlichiáni, stál švýcarský reformovaný pastor Samuel Fröhlich, případně Froelich či Frölich, (1803–1857). Byl dlouhodobě nespokojen s ustrnulým stavem mennonitské konfese. Roku 1832 zformoval podobně smýšlející křesťany, čímž vznikla Gemeinschaft Evangelisch Taufgesinnter (Společnost evangelických křesťanů, známá též pod názvem Neutäufer).

V Uhrách se učení fröhlichiánů neboli nazarénů objevilo počátkem čtyřicátých let 19. století a ovlivnilo některé tamní protestantské sbory. Mnoho vyznavačů tohoto neoprotestantského proudu patřilo až do začátku 20. století mezi zatvrzelé odpírače vojenské služby.

Badatelé Bible / Svědkové Jehovovi


Svědkové Jehovovi vyrostli jako konfese na dědictví neoprotestantských proudů, které přežívaly v učení metodistů a baptistů, načež se naplno projevily v širokém milénistickém hnutí 19. století. V tomto prostředí vznikl v USA kroužek badatelů Bible, kteří se začali rychle šířit do celého světa. Od roku 1931 jsou známí jako svědkové Jehovovi. Ačkoli jde o poměrně malou náboženskou konfesi, většina lidí se setkala se svědky i vícekrát, a to při jejich veřejné kolportáži konfesní literatury. Vášně veřejnosti často budí jejich důsledné dodržování biblických pravidel, včetně odmítání vojny.

Zajímají vás další informace o náboženských odpíračích nebo o vlivu a knihách Lva Tolstého? Najdete je v knize „Vojáku Vladimíre...“. Objednejte si ji za výhodnou cenu na webu NZB.

Související informace


›› Titulka webu KarelCapek.org
›› Conscientious objectors
›› Karel Čapek
›› Paul Engelmann
›› Heinrich Groag / Jindřich Groag
›› Jacques Groag
›› Wilhelm Groag
›› Vilém Nemrava
›› Přemysl Pitter
›› Vladimír Rajda
›› Ludwig Wittgenstein
›› Lev Nikolajevič Tolstoj
›› Nazaréni
›› Svědkové Jehovovi
›› Novinky a opravy
›› Odkazy

Informace pro podnikatele | Živá i neživá příroda | Turistika a informace pro turisty | Zdraví, fitness, nemoci
Historické nemovitosti na prodej | Historie, dějiny a dějepis | Antikvariát a bazar
Redakční služby, psaní textů na zakázku | Redakční blog | Kontakt | Nakladatelství NZB

Veškerá data publikovaná na tomto webu v písemné, grafické, zvukové či jiné podobě jsou určena pouze pro osobní potřebu.
Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © abcRedakce.cz 2001–2009

TOPlist