Brněnský advokát Heinrich Groag a Groagové v Olomouci

 

Brněnský advokát Jindřich Groag (rozený Heinrich) patřil ve své době mezi výrazné právní specialisty. Udržoval korespondenci s Karlem Čapkem, pracoval pro významného prvorepublikového poslance i pro mezinárodní mírové hnutí. Dnes je téměř zapomenut. V anglosaských publikacích je letmo zmiňován v souvislosti s krátkým pobytem Ludwiga Wittgensteina v Olomouci.

První stránky historie rodiny Groagů v Olomouci začal obrazně řečeno psát židovský obchodník s obilím Samis Groag, který do města přišel ve druhé polovině 19. století z Přerova. Roku 1881 otevřel v Týnečku u Olomouce vlastní sladovnu, z níž se rychle stala významná exportní sladovna. Se sladovnou jsou kromě jiných bezprostředně spojováni ještě další dva Groagové.


NEZNÁMÉ TEXTY K. ČAPKA


Obsah a ukázky z knihy „Vojáku Vladimíre...“ Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby najdete na webových stránkách nakladatelství NZB.cz

objednávkový formulář
Leopold Groag (1850–1917) převzal vedení sladovny po Samisově smrti. Leopoldův syn Emo Groag se vedení firmy ujal později.

Jacques / Jaques Groag (1892–1962)


Olomoucký bratranec Jindřicha Groaga a jeho kamarád z mládí. Dnes je Jacques Groag celosvětově uznáván jako architekt a interiérový návrhář. Podobně jako Paul Engelmann studoval architekturu ve Vídni u Adolfa Loose. V meziválečném období žil v Rakousku. Před vzmáhajícím se nacismem koncem třicátých let uprchl do Británie, kde žil až do své smrti.

Wilhelm / Willi Groag (1914–2001)


Mladší vzdálenější bratranec Jindřicha Groaga. Je znám především jako pamětník života v terezínském ghettu, kde byl v dospělém věku internován po část druhé světové války. Po válce odešel do Izraele. Žil v kibucu Maanit, kde coby vystudovaný chemik řídil výrobnu dětské výživy.

Zajímají vás další informace o klanu olomouckých Groagů? Najdete je v knize „Vojáku Vladimíre...“. Objednejte si ji za výhodnou cenu na webu NZB.

Související informace


›› Titulka webu KarelCapek.org
›› Conscientious objectors
›› Karel Čapek
›› Paul Engelmann
›› Heinrich Groag / Jindřich Groag
›› Jacques Groag
›› Wilhelm Groag
›› Vilém Nemrava
›› Přemysl Pitter
›› Vladimír Rajda
›› Ludwig Wittgenstein
›› Lev Nikolajevič Tolstoj
›› Nazaréni
›› Svědkové Jehovovi
›› Novinky a opravy
›› Odkazy

Informace pro podnikatele | Živá i neživá příroda | Turistika a informace pro turisty | Zdraví, fitness, nemoci
Historické nemovitosti na prodej | Historie, dějiny a dějepis | Antikvariát a bazar
Redakční služby, psaní textů na zakázku | Redakční blog | Kontakt | Nakladatelství NZB

Veškerá data publikovaná na tomto webu v písemné, grafické, zvukové či jiné podobě jsou určena pouze pro osobní potřebu.
Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © abcRedakce.cz 2001–2009

TOPlist