Karel Čapek, Jindřich Groag a Conscientious objectors – Zapomenutý příběh

 

Objednávka knihy


Karel Čapek a nové informace o jeho vztahu k odpíračům vojenské služby. Nová fakta a nečekané souvislosti. Kniha obsahuje doposud neznámé texty, jejich odesilatelem nebo adresátem byl Karel Čapek. Prvně jsou publikovány také některé písemnosti T. G. Masaryka, vztahující se ke státní politice První čs. republiky vůči pacifistům a odpíračům. Součástí knihy je obsáhlý úvod vydavatele.

cover knihy

NOVÉ ČAPKOVSKÉ TEXTY


Obsah a ukázky z knihy „Vojáku Vladimíre...“ Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby najdete na webových stránkách nakladatelství NZB.cz

objednávkový formulář


Svědomí a Conscientious objectors


Svědomí je nejčastěji definováno jako „vědomí či pocit mravní odpovědnosti za vlastní jednání" nebo prostě vnitřní schopnost na morálním základě rozlišovat mezi dobrým a špatným. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), francouzský osvícenský filozof, označil svědomí za „božský instinkt". Křesťanský novozákonní pisatel Pavel z Tarsu (?–asi 65 n. l.) popsal svědomí jako přirozený vnitřní mravní zákon, který mají v srdci zapsáni všichni lidé, včetně těch, kteří se křesťanským hodnotovým žebříčkem programově neřídí. Svědomí má každý člověk, což je jedna z věcí, kterou se lišíme od zvířat.

Anglický termín conscientious objectors znamená doslova „svědomití námitkáři". Jsou jím označováni ti, kteří svůj bojkot armády zdůvodňují náboženskými, morálními nebo obecně etickými důvody. Jejich odmítavý postoj není zapříčiněn leností, změkčilostí, strachem nebo neochotou sloužit druhým. Naopak. Muži, kteří v armádě odmítali sloužit z důvodu svědomí, nebyli egoisté, ale altruisté.

Autoři britského dokumentu Opomíjení hrdinové: Muži, kteří nebojovali (Not Forgotten – Conscientious Objectors, 2008) na příkladech několika britských odpíračů z období první světové války ukázali, že důsledné odmítání vojenské služby je spojeno s tvrdými zkouškami v podobě vojenských trestů a mnohaleté společenské ostrakizace. Jak však v závěru dokumentu řekl jeho průvodce Ian Hislop, odpírači, kteří zůstali věrni svému přesvědčení, šli odhodlaně proti proudu většinového davu, a jsou proto neoprávněně opomíjenými hrdiny. Další informace najdete v knize „Vojáku Vladimíre...“.

Související informace


›› Titulka webu KarelCapek.org
›› Conscientious objectors
›› Karel Čapek
›› Paul Engelmann
›› Heinrich Groag / Jindřich Groag
›› Jacques Groag
›› Wilhelm Groag
›› Vilém Nemrava
›› Přemysl Pitter
›› Vladimír Rajda
›› Ludwig Wittgenstein
›› Lev Nikolajevič Tolstoj
›› Nazaréni
›› Svědkové Jehovovi
›› Novinky a opravy
›› Odkazy

Informace pro podnikatele | Živá i neživá příroda | Turistika a informace pro turisty | Zdraví, fitness, nemoci
Historické nemovitosti na prodej | Historie, dějiny a dějepis | Antikvariát a bazar
Redakční služby, psaní textů na zakázku | Redakční blog | Kontakt | Nakladatelství NZB

Veškerá data publikovaná na tomto webu v písemné, grafické, zvukové či jiné podobě jsou určena pouze pro osobní potřebu.
Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © abcRedakce.cz 2001–2009

TOPlist