Zapomenutý příběh: Karel Čapek, Jindřich Groag a Conscientious objectors

 

„Vojáku Vladimíre...“


Tak se jmenuje nová kniha, která obsahuje doposud neznámé texty, jejichž autorem, nebo adresátem byl spisovatel Karel Čapek. Po sedmdesáti letech od jeho smrti máte možnost si poprvé nyní přečíst některé čapkovské dokumenty o odpírání vojenské služby.

Jde o hluboké lidské příběhy, které poutavě dokumentují názorový vývoj Karla Čapka na záležitosti svědomí, pacifismus a občanské odpovědnosti. Významný brněnský advokát Jindřich Groag několikrát spisovatele Čapka kontaktoval kvůli svým klientům, jež z důvodu svědomí a náboženského přesvědčení odpírali vojenskou službu. V knize, která právě přichází do prodeje, jsou však vedle známých textů zcela poprvé publikovány doposud neznámé archiválie, které významným způsobem upřesňují některé souvislosti.

fotografie Karla Čapka

Objednejte si čapkovské texty, které doposud zůstávaly ukryty před zraky veřejnosti. Kniha obsahuje přepis více než třiceti dobových dokumentů (z toho je více než polovina publikována poprvé), obsáhlý úvodní komentář vydavatele a množství obrazových příloh.


NEZNÁMÝ KAREL ČAPEK


Obsah a ukázky z knihy „Vojáku Vladimíre...“ Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby najdete na webových stránkách nakladatelství NZB.cz

objednávkový formulář

Nově objevené a právě vydávané komentované čapkovské texty si můžete v ukázce prolistovat přímo na internetu.

Další ztracené texty Karla Čapka


Knihou „Vojáku Vladimíre...“ zveřejňování neznámých čapkovských textů nekončí. Podařilo se nám shromáždit ještě několik dalších zajímavých dokumentů. Aktuální informace budou v patřičném čase, který se blíží, zveřejněny na těchto internetových stránkách.

Spisovatel a novinář Karel Čapek byl několikrát označen jako „člověk proti zkáze“. – Člověk proti nastupujícímu fašismu, proti ohrožení křehkých demokratických svobod, proti neblahým rysům české národní povahy. Čapek měl však mnoho poloh a další připravovaná kniha jej představuje jako dobrodince, který se několikrát zasazoval za zájmy zcela mu neznámých lidí. Více již brzy...

Další zajímavé projekty nakladatelství NZB.cz: Cestopis Afghánistán | Projekt Vontská Stínadla mapující inspirační zdroje Jaroslava Foglara

Kdo je kdo v tomto příběhu


Karel Čapek (1890–1938) byl jedním z nejvlivnějších českých spisovatelů 20. století. Působil především jako novinář a dramatik, skvělé zůstávají jeho překlady z francouzštiny. Ve světě je dnes Čapek znám především jako první literát, který ve své práci použil slovo robot (ve hře R. U. R. – Rossumovi univerzální roboti).

Ačkoli se liší názory na skutečnou hodnotu Čapkových literárních a dramatických děl, dobový význam jeho tvorby dokládá skutečnost, že byl zástupci českého akademického světa v letech 1932–1938 celkem sedmkrát (tj. každoročně) navržen na Nobelovu cenu za literaturu. Dodnes se Čapkovy knihy vydávají v úctyhodných nákladech.

Jindřich Groag (1893–1973) byl výrazný meziválečný advokát židovského původu působící v Brně. Jeho patrně nejznámějším klientem byl Přemysl Pitter, radikální pacifista a dnes celosvětově uznávaný humanista, jehož sté výročí narození zařadilo UNESCO v roce 1995 mezi světová kulturní výročí.

JUDr. Jindřich Groag se však nezištně věnoval i důsledným odpůrcům válčení z lidových vrstev. Byl to také on, kdo Karla Čapka do problematiky odpíračství takříkajíc vtáhl. Heinrich Groag patřil do rozvětvené rodiny olomouckých Groagů.

Conscientious objectors je tradiční mezinárodní označení pro fyzické osoby, které z náboženských, morálních či etických důvodů odmítají vojenskou službu; v některých případech takové osoby odmítnou i jakoukoli jinou práci, kterou by explicitně podpořily činnost ozbrojených sil.

Ne každý pacifista nebo antimilitarista, jak se odpůrci válek někdy označují, zároveň důsledně odmítá vojenskou služby.

ČAPEK, PACIFISMUS A SVĚDOMÍ


cover knihy

Související informace


›› Titulka webu KarelCapek.org
›› Conscientious objectors
›› Karel Čapek
›› Paul Engelmann
›› Heinrich Groag / Jindřich Groag
›› Jacques Groag
›› Wilhelm Groag
›› Vilém Nemrava
›› Přemysl Pitter
›› Vladimír Rajda
›› Ludwig Wittgenstein
›› Lev Nikolajevič Tolstoj
›› Nazaréni
›› Svědkové Jehovovi
›› Novinky a opravy
›› Odkazy

Informace pro podnikatele | Živá i neživá příroda | Turistika a informace pro turisty | Zdraví, fitness, nemoci
Historické nemovitosti na prodej | Historie, dějiny a dějepis | Antikvariát a bazar
Redakční služby, psaní textů na zakázku | Redakční blog | Kontakt | Nakladatelství NZB

Veškerá data publikovaná na tomto webu v písemné, grafické, zvukové či jiné podobě jsou určena pouze pro osobní potřebu.
Všechna práva vyhrazena / All rights reserved © abcRedakce.cz 2001–2009

TOPlist